www.svingesprylar.dinstudio.se

- Välkommen till sidan med "tillsalu-prylar" från motorsportens värld.

- Welcome to the page with the "for sale gadgets" from the world of motorsport.

Antal Besökare / number of visitors : [counter]

Uppdaterad med nya objekt : 2015-12-07

-  Jag heter Sven-Inge Christensen och har tävlat i både rally o racing sedan    slutet av 70-talet. Jag har även samlat prylar från mestadels motorsportens  värld under snart 40 år. Är du intresserad av att köpa något objekt              kontaktar du mig via  "kontaktsidan" i rubriken eller ringer för att  disskutera ett pris. 

- My name is Sven-Inge Christensen and has competed in both the rally o racing since the late 70s. I have also gathered gadgets from mostly motorsport world for almost 40 years. Are you interested in buying any items, please contact me via the "contact page" in the title, or call to discuss a price.

 

 

 

 

 

 

 

- Här träffar jag  Picko Troberg under Göteborg City Race 2009 för signering av ett gammalt foto på Picko.

- Here I meet Picko Troberg during the Gothenburg City Race 2009 for the signing of an old photo of Picko.